Partnerstwo składa się z sześciu organizacji pochodzących z pięciu różnych państw Europejskich:

  • Danmar Computers Sp.z.o.o (Polska)
  • Iberika Group (Niemcy)
  • Europe Evaluation Company (Wielka Brytania)
  • Center RUNI (Bułgaria)
  • Gesaude - Organizacao e Gestao de Saude nos Locais de Trabalho, Lda (Portugalia)
  • Uniwersytet Rzeszowski (Polska)


Danmar Computers Sp. z o.o. – koordynator

Danmar Computers Sp z o.o. to organizacja oferująca szkolenia zawodowe w obszarze IT, oraz opracowująca i oferująca szkolenia e-learningowe. Zajmuje się: szkoleniami, opracowywaniem programów oraz materiałów szkoleniowych, doradztwem, projektowaniem stron internetowych oraz systemów e-learningowych. Pracownicy Danmaru posiadają doświadczenie w prowadzeniu programów edukacyjnych UE, przeprowadzeniu badań oraz działań edukacyjnych (Grundtvig, LdV Dol, Tol, partnerstwa). Wszystkie działania opierają się na współpracy z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, instytucjami pozarządowymi, jak również firmami z sektora prywatnego. Pracownicy Danmaru mają również bogate doświadczenie w rozwoju nowoczesnych aplikacji sieciowych wykorzystywanych w edukacji, włączając w to nowoczesne metody takie jak podcasting oraz zastosowanie funkcji Web 2.0. Misją firmy jest promowanie uczenia się przez całe życie oraz zapewnianie równego dostępu do edukacji dla wszystkich, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii

Kontakt:
Danmar Computers Sp. z o.o.
Ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.danmar-computers.com.pl

 


Iberika Group

Iberika jest prywatnym centrum szkoleniowym posiadającym wieloletnie doświadczenie. Organizacja posiada trzy placówki w centrum Berlina, w których pracuje dziesięć osób władających różnymi językami oraz pięćdziesięciu nauczycieli z wykształceniem akademickim. Iberika oferuje również usługi tłumaczeniowe i jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym certyfikatów Telc, CAPLE, oraz Hiszpańskiej Izby Handlowej. Od 1999 Iberika prowadzi szkolenia nauczycieli niemieckiego, angielskiego oraz hiszpańskiego, realizując zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. W momencie powstania Iberika skupiała się na językach i kulturach Półwyspu Iberyjskiego ale szybko poszerzyła działalność o inne języki (angielski, francuski, duński) oraz zagadnienie niemieckiego jako języka obcego. Przez lata Iberika była zaangażowana w prace przy projektach międzynarodowych, w których  pracownicy zdobyli bogate doświadczenie w tworzeniu materiałów multimedialnych oraz opracowywaniu programów do nauczania języków.

Kontakt:
Iberika Group
Wilmersdorfer Straße 50/51
10627 Berlin
Niemcy
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.iberika.de

 


Europe Evaluation Company Sp. z o.o.

EEC stworzone zostało w 2009 po przejściu na emeryturę dyrektora głównego (profesora Oborna) z firm odnoszących sukcesy edukacyjne, szkoleniowe i ewaluacyjne jednostkach konsultacyjnych: OAKE Europe Ltd (edukacja i szkolenia) oraz KADO Associates (Ewaluacja oraz potrzeby użytkowników). Celem działań EEC jest wspieranie MŚP w obszarze realizacji projektów, zarządzania i ewaluacji.  Przez prawie 20 lat wspomniane wyżej firmy zarządzały i uczestniczyły w szerokim zakresie projektów narodowych oraz europejskich w obszarach telepracy oraz pracy nienormowanej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, osób niepełnosprawnych oraz grup wykluczonych, równowagi w życiu zawodowym, szkoleń oraz kultury.

Kontakt:
Europe Evaluation Company Ltd
33 Carnation Drive, Winkfield Row
RG42 7NT Bracknell
Wielka Brytania
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.eec.uk.net

 


Center RUNI 

Runi zostało założone w 1996 w stolicy Bułgarii, Sofii, a w 2007 zostało ponownie zarejestrowane jako Center Runi EOOD. Centrum oferuje dobre warunki dla nauki w różnych obszarach edukacji. Działania związane są z edukacją formalną i nieformalną oraz pracą w projektach narodowych i międzynarodowych. Głównymi celami są zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych, które pozwalają dostosować się do dynamiki zmian społecznych oraz współczesnych wymagań. Centrum koordynowało promocję i wykorzystanie działań w wielu projektach europejskich LLP.  Ponadto, Centrum jest partnerem uniwersytetu w Sofii, szkoląc nauczycieli oraz instruktorów. Współpracuje z regionalnymi inspektoratami edukacyjnymi oraz uczestniczy w narodowym festiwalu edukacji, na którym bułgarskie instytucje edukacyjne prowadzą dyskusje oraz przedstawiają projekty, swoje działania i ich wyniki. Corocznie Runi  uczestniczy w Jesiennym Forum Nauki i Edukacji „Nauczyciel: zawód, kompetencja oraz uznanie” organizowanym przez Uniwersytet w Sofii.

Kontakt:
Center RUNI
Racho Dimchev str. no 6
1000 Sofia
Bułgaria
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.runicenter.com

 


Gesaude - Organizacao e Gestao de Saude nos Locais de Trabalho, Lda

Firma świadczy usługi w obszarach opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa, takich jak: medycyna pracy, testy medyczne, rehabilitacja, opieka zdrowotna w klinikach, opieka zdrowotna w domu, wizyty lekarskie (psychologia, psychiatria, logopedia, kardiologia oraz opieka ogólna). Wspiera też inne obszary zgodnie z potrzebami klientów. Misją Gesaude jest zapewnienie dobrej jakości usług dla klientów i użytkowników. Usługi te świadczone są w sposób zróżnicowany, trzymając się zasad etyki oraz dobrych praktyk, promując zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobrą jakość życia.

Kontakt:
Gesaude - Organizacao e Gestao de Saude nos Locais de Trabalho, Lda
Rua Santa Catarina, nº 39, Vila Facaia
3270-225-PEDRÓGÃO GRANDE
Portugalia
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.gesaude.pt

 


Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski założony został w 2001 r poprzez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz wydziału ekonomicznego Akademii Rolniczej w Krakowie.  Uniwersytet Rzeszowski realizuje mobilności kadry i studentów, organizuje międzynarodowe konferencje i spotkania. Naukowcy z UR biorą udział w szkoleniach naukowych, wykładach i sesjach ze specjalistami z Polski i Europy w sprawie aspektów społecznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych. Uniwersytet oferuje szereg programów studiów licencjackich i podyplomowych, szkoleń specjalistycznych, szkoleń uzupełniających i edukacji dorosłych. Na uniwersytecie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej studiuje ponad 25 000 studentów. Co roku uczelnia przyjmuje ok. 4000 studentów, a personel składa się z 2000 pracowników.

Kontakt:
Uniwersytet Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Polska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.univ.rzeszow.pl