• Celem projektu jest rozwój technologii podcastingu, tak aby wyszkolić ratowników medycznych do stosowania języka angielskiego jako języka powszechnego

  • Szósty biuletyn jest dostępny!

  • Następne etapy w projekcie Medlingua

  • 1
  • 2
  • 3

W Portugalii, wyniki fazy badań przeszły wstępne oczekiwania.
Natychmiast po pierwszym spotkaniu partnerskim, w styczniu 2015, Gesaúde spróbowało wzmocnić relacje nawiązane z instytucjami odpowiedzialnymi za służby ratunkowe w Portugalii.

Zorganizowano rozmaite spotkania ze strażą pożarną (w sumie z sześcioma organizacjami) i z Narodowym Instytutem Ratownictwa Medycznego (INEM) w celu poinformowania o projekcie i zaangażowania w pracę nad projektem. Spotkania cieszyły sie wysoką frekwencją, a wręczone uczestnikom pakiety kwestionariuszy zostały przekazane pracownikom sektora służb ratunkowych, w celu zdobycia informacji na temat obecnej sytuacji sektora i pracowników służb ratunkowych w Portugalii.

Otrzymaliśmy 110 kwestionariuszy, wypełnionych przez osoby zawodowo zajmujące się ratownictwem i pracujące w centralnym regionie Portugalii. Dzięki tym danym możemy spojrzeć na sytuację portugalskich służb ratunkowych.
Dane z kwestionariuszy zostały poddane obróbce i analizie, a następnie zaprezentowane na 2 Spotkaniu Transnarodowym w Berlinie, w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2014.