• Celem projektu jest rozwój technologii podcastingu, tak aby wyszkolić ratowników medycznych do stosowania języka angielskiego jako języka powszechnego

 • Szósty biuletyn jest dostępny!

 • Następne etapy w projekcie Medlingua

 • 1
 • 2
 • 3

 

Rozwój umiejętności zawodowych ratowników medycznych w zakresie znajomości języków obcych - 2013-1-PL1-LEO05-37769

Projekt MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) finansowany jest z programu sektorowego Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Jego działania wdrażane są w Bułgarii, Polsce, Portugalii, Niemczech, oraz Wielkiej Brytanii. Projekt rozpoczął się 1. stycznia 2014 i będzie trwał przez 24 miesiące.

Powodem, dla którego realizowany jest projekt jest brak odpowiednich kompetencji zawodowych dla ratowników medycznych w obszarze języków obcych (Słownik Oxford podaje następującą definicję ratowników medycznych: „osoby wyszkolone do pracy w branży medycznej, zwłaszcza w udzielaniu pierwszej pomocy, które nie są wykwalifikowanymi lekarzami”).

Cele projektu:

 • zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz mobilności zawodowej ratowników medycznych poprzez pogłębianie ich kompetencji zawodowych i znajomości języków obcych
 • rozwój systemu oferującego szkolenia multimedialne
 • oferta atrakcyjnych szkoleń zawodowych

W wyniku realizacji projektu powstanie kurs językowy, który umożliwi ratownikom medycznym sprawniejszą komunikację z pacjentami. Materiały szkoleniowe wykorzystywać będą technologie podkastów.

home1

Głównymi odbiorcami projektu Medilingua są ratownicy medyczni (definiowani jako „osoby wyszkolone do pracy w branży medycznej, zwłaszcza udzielaniu pierwszej pomocy, które nie są wykwalifikowanymi lekarzami”). Obecnie wzrasta popyt zarówno na wysokie umiejętności jak i na mobilność ratowników medycznych w obrębie krajów Unii Europejskiej. Jednak przy zwiększonej mobilności pojawiają się nowe zagrożenia.

Pomimo stosunkowo dobrego wyszkolenia ratowników medycznych w Europie, w wielu krajach członkowskich umiejętność porozumiewania się z pacjentami z innych państw nie zawsze nadąża za różnorodnością języków z którymi się spotykają – a jest to szczególnie istotne w sytuacjach zagrożenia, gdzie skuteczna komunikacja może uratować komuś życie.

Wykorzystując technologię podcastingu, projekt Medlilingua ma na celu zwiększenie umiejętności językowych wśród ratowników medycznych w krajach partnerskich, poprzez stworzenie anglojęzycznego kursu. Kurs ten będzie obejmował najczęściej spotykane sytuacje zagrożenia wśród dorosłych, dzieci, noworodków, kobiet ciężarnych oraz osób starszych. 

home2

Poza upowszechnianiem, wykorzystaniem oraz ewaluacją, działania projektu obejmują:

 • analizę określającą (a) najczęściej spotykane sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu w krajach partnerskich oraz (b) najpowszechniej wykorzystywane urządzenia mobilne używane przez osoby z różnych grup docelowych
 • skuteczne wykorzystanie metodologii podcastingu dla grup odbiorców w różnych krajach
 • opracowanie materiałów szkoleniowych (w pięciu obszarach tematycznych), odpowiednich dla różnych krajów.
 • przetestowanie zarówno systemu jak również treści szkoleniowych wśród ratowników medycznych i na podstawie wyników testów, stworzenie efektywnego systemu szkoleniowego.