Етапът на проучване в Португалия надмина дори първоначалните очаквания.
Веднага след първата транснационална партньорска среща през януари 2014, Gesaude започна да укрепва съществуващите си контакти със службите отговарящи за оказването на спешна медицинска помощ в Португалия.

Така бяха проведени различни срещи с противопожарните служби (общо 6) и INEM (Националната служба за спешна медицинска помощ), по време на които те бяха информирани за проекта и научиха начините, по които могат активно да се включат в неговите дейности.
По време на тези контакти и срещи парамедиците бяха много активни и получиха въпросниците. След попълването на тези въпросници ние разбрахме същността и положението на спешната медицинска помощ както и ситуацията на специалистите в СМП в Португалия.

Ние изчислихме, че около 110 души от намиращите се в централната област на Португалия специалисти в сферата на СМП, са попълнили анкетите. По този начин получихме представа за ситуацията на спешната медицинска помощ в Португалия. Данните, които бяха събрани от въпросниците, бяха преработени и представени на втората транснационална партньорска среща, която се проведе в Берлин на 30-ти юни и 1-ви юли 2014.