Final dissemination conference and management meeting

Medilingua’s final Dissemination Conference was held on 20th of November 2015 in Rzeszow, Poland. The event “TECHNOLOGY AND INNOVATION TRANSFER FOR EMERGENCY MEDICINE IN EUROPE” was organized by the University of Rzeszów as one of Medlingua’s partners. Over 200 participants attended and were introduced to the project outcomes, including the courses, podcasting technologies, the Medilingua platform, and the positive outcomes from the project’s testing results. Some of the topics covered during the event were “Using podcasting in the learning process”, “The evaluation of IT incorporation and foreign language skills among paramedics in Europe”, “Examples of IT tools used in learning a foreign language in medical sector”, and Emergency Medical Service in Portugal and in the UK. As part of the conference several practical workshops were organized to involve participants in different aspects of the Medilingua project and courseware. All project partners took part in the conference.

Prior to the event, the project partners all attended the Final management meeting, at which the project progress, final results, and future step were discussed.

 

Medilingua – тестване

Етапът на тестване от страна на парамедиците ще продължи от юни до септември 2015. 25 парамедици от България, Германия и Португалия и 50 парамедици от Полша ще тестват платформата. Според работната версия на Плана за тестване, всеки тестващ ще трябва да попълни най-малко два въпросника за да предостави на партньорството обратна връзка относно платформата. Партньорските организации ще обобщават резултатите от тестването и ще оказват пълна подкрепа на парамедиците, ако последните срещнат някакви пречки в тази фаза.

Освен парамедици, в тестването могат да участват медицински сестри, служители в пожарната, обучителни институции за парамедици и др. Всички участници ще получат сертификат за участие в етапа на тестване. Като партньор отговарящ за тази част от проекта, Gesaude ще контролира изпълнението ѝ във всички партньорски държави. Португалският партньор отговаря и за създаването на Общ отчет от тестването, който ще бъде подготвен след  неговия край. Тестващите парамедици ще допринесат за разработването на продукт, който ще бъде много полезен за самите тях  и в същото време ще подобрят знанията си по английски език.

Втори семинар за разпространение на резултатите в Полша

Семинарът беше разделен на две части. Първата част беше теоретична и по време на нея, след кратко представяне на Danmar Computers и опита на организацията в работата по европейски проекти, участниците бяха запознати с основните принципи и цели на програма „Учене през целия живот“, проект Medilingua и партньорските организации по него. Втората част беше посветена на представянето на платформата и нейното съдържание. Участниците имаха възможността да разгледат уроците, да правят упражненията и да слушат аудио материалите. Информационни материали (листовки, тефтерчета и химикалки) бяха раздадени на парамедиците.

Прочети още...

Medilingua беше представен по време на Университетската трудова борса

На 15-ти април в Жешов се проведе Университетската трудова борса. Тя беше организирана от Центъра за кариерни услуги в Университета в Жешов и Отдела за информация, кариерни услуги и реклама в Технологичния университет в Жешов. Факултетът по медицина в Университета в Жешов изложи информация за проект Medilingua на своя щанд. Той привлече много интерес от страна на посетителите.

Прочети още...

Втори семинар за разпространение на резултатите в България

Вторият национален семинар за разпространение на резултатите по проект “MEDILINGUA- Подобряване на професионалните чуждоезикови компетенции на парамедиците” (2013-1-PL1-LEO05-37769) в България се проведе на 26-ти март 2015 година в офиса на Център Руни в София. 10 високо квалифицирани и опитни парамедици се включиха в семинара. Те са се дипломирали в различни обучителни центрове или колежи в България и в момента работят за няколко държавни и частни центрове за спешна медицинска помощ.

Програмата на семинара се състоеше от няколко части:

  • Представяне на програма „Учене през целия живот“.
  • Запознаване с проекта, неговите цели и резултатите, които са постигнати до този момент по проекта.
  • Раздаване на информационни материали за проекта на участниците.
  • Представяне на Наръчник за създаване на подкастс.
  • Обсъждане на резултатите от проучването по проекта.
  • Представяне на първите два урока от LMS платформата.
  • Запознаване на парамедиците с предстоящата тестваща фаза и записване на участници за нея.

Прочети още...

Как да учим чужд език по един ефективен начин?

Дори и най-добрите методи за изучаване на чужди езици, както и избора на някои от най-добрите училища във вашия град, може да не ни донесат успех когато се опитваме да научим нов език, при положение, че не спазваме няколко прости правила.

Прочети още...